Մսեր անվան նշանակությունը


ՄՍԵՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մսեր – արաբերեն Misr՝ Եգիպտոս երկրի <մսր> ձեվի սեռական հոլովաձեվն է եվ նշանակում է <Եգիպտոսից եկած> կամ <Եգիպտոսի ծնունդ ՝ եգիպտոսցի>: (Հայերը նրանց անվանել են Ղպտիններ):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *