Մնացական անվան նշանակույունը


ՄՆԱՑԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՅՈՒՆԸ

Մնացական – հայկական մնալ բայից ստեղծված անձնանուն է, որ այդ անունը կրողը երկար ապրի <մնացական լինել>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *