Մեխիկ անվան բացատրությունը

ՄԵԽԻԿ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեխիկ – հայկական մեծ ածականից եվ իկ փաղաքշական ածանցից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *