Մերուժան անվան բացատրությունը


ՄԵՐՈՒԺԱՆ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Միհրուժան (Մերուժան) – պարսկերեն նշանակում է <արեվազոր>: (Մինչ Գրիգոր Լուսավորիչը Մեհրուժան եպիսկոպոսը Հայաստանում քրիստոնյա հոտի առաջնորդ էր):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *