Մեծատուր անվան բացատրությունը


ՄԵԾԱՏՈՒՐ ԱՆՎԱՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեծատուր – հակյական նշանակում է <առատությամբ տվող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.