Մաշտոց անվան նշանակությունը


ՄԱՇՏՈՑ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մաշտոց – հայկ. Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի ազգանունից ստեղծված անուն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published.