Մարկոս անվան նշանակությունը


ՄԱՐԿՈՍ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մարկոս – հուն. Markos անունից: Եբրայերենով նշանակում է <փայլող>, <ողորկ> կամ <բարձր պատվար>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *