Լենդրուշ անվան նշանակությունը

ԼԵՆԴՐՈՒՇ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լենդրուշ (Լենդրոշ) – հայ, ստեղծվել է Լենին եվ դրոշ բառերից, այսինքն <լենինյան դրոշ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *