Լազար անվան նշանակությունը

ԼԱԶԱՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լազար – հուն. Lazaow անունն է, որ հայերենում հնչյունափոխվելով դարձել է Ղազար կամ Ղազարոս, որ նշանակում է <Աստծո օգնություն ստացող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *