Կազբեկ անվան նաշանակությունը

ԿԱԶԲԵԿ ԱՆՎԱՆ ՆԱՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կազբեկ – թրք. նշանակում է <դատավոր իշխան>: (Կովկասյան լեռնաշղթայի բարձր գագաթներից մեկի անունն է):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *