Ջանփոլանդ անվան նշանակությունը

ՋԱՆՓՈԼԱՆԴ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջանփոլանդ – պարսկերեն նշանակում է <պողպաըյա մարմին ունեցող> կամ <պողպատի մես ամուր մարդ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *