Ջան անվան նշանակությունը


ՋԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջան – պարսկերեն Jan բառից, որ թարգմանվում է <հոգյակ>, <սիրելի> , <հոգի> կամ  <էություն>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.