Ջալալ անվան նշանակությունը


ՋԱԼԱԼ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ջալալ – արաբերեն նշանակում է  <մեծություն>,  <վեհություն> կամ <փառք>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.