Ժակ անվան նշանակությունը

ԺԱԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ժակ – հայերենի Հակոբ անվան ֆրանսերեն տարբերակն է, իսկ լեհերենով նշանակում է <ուսանող>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *