Իսրայել անվան նշանակությունը

ԻՍՐԱՅԵԼ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իսրայել – եբր. նշանակում է <Աստծո հետ մարտընչող>: (Այս անունը ստացավ հրեանների Հակոբ նահապետը, երբ մարտնչում էր Աստծո հրեշտակի հետ որպես նրանց օրհնություն ստանա: Այս Հրեա ազգի Աստվածաշնչային անունն է, որը քրիստոնյաներն գործածում են որպես անձնանուն):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *