Իսմայիլ անվան նշանակությունը

Իսմայել (Իսմայիլ) – եբր. նշանակում է <ունկընդրություն Աստծո> կամ <Աստված լսեց>: (Հրեանների նախահայր Աբրահամի առաջնեկ զավակն էր Հագար անունով հարճից ծնված: Իսահակի ծնունդից հետո նրան իր Հագար մոր հետ առաձնացրին, որից հետո Իսմայելը հետագայում դարձավ բոլոր այժմյա արաբների հայրը):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *