Հովսեփ անվան նշանակությունը

ՀՈՎՍԵՓ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հովսեփ – եբր. նշանակում է <Տերը պիտի փառաորի> (Մարիամ Կույսի նշանածի մեծ սրբի անունն է):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *