Հեթում անվան նշանակությունը

ՀԵԹՈՒՄ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հեթում – արաբ. նշանակում է <դատավոր>: Այս անունը մեզ մոտ տարածվել է 12 դարից Կիլիկիայի նույնանուն հայոց թագավորի անունից:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *