Հայրապետ անվան նշանակությունը

ՀԱՅՐԱՊԵՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայրապետ – հայկ. Եկեղեցու հայրապետ (կաթողիկոս) բառն է, որ գործածվում է իբրեվ անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *