Հայաստան անվան նշանակությունը

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հայաստան – Հայաստան երկիր անունից, որ գործածական է իբրեվ արական եվ իգական անձնանուն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *