Գյուլնազ Անվան Նշանակությունը

ԳՅՈՒԼՆԱԶ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գյուլնազ – պարս. նշանակում է <նազելի վարդ> կամ <վարդի պես նազելի>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.