Գյուլիզար Անվան Նշանակությունը

ԳՅՈՒԼԻԶԱՐ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գյուլիզար – պարս. նշանակում է <վարդերես> կամ <վարդի նման գեղեցիկ դեմքով աղջիկ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.