Գվիդոն անվան նշանակությունը

ԳՎԻԴՈՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գվիդոն – եբր․ Աստվածաշնչային Գեդեվոն անվան ձեվափոխված տեսակն է, որ նշանակում է <խորտակող> կամ <անօրենությունը խափանող>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *