Գուժ անվան նշանակությունը

ԳՈՒԺ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գուժ – հայկ․ գույժ բառից, որ նշանակում է <վատ, անախորժ լուր> կամ <բոթ>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *