Գովեն անվան նշանակությունը

ԳՈՎԵՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գովեն – հայկ․ առաջացել է գովաբանլ կամ գովել բառից եվ նշանակում է ․ <գովաբանության արժանի տղամարդ> կամ <գոհացող մարդ>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *