Գնունի անվան նշանակությունը

ԳՆՈՒՆԻ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գնունի – հայկ․ նախարարական տոհմանուն է, որ դարձել է անձնանուն․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *