Գառնիկ անվան նշանակությունը

ԳԱՌՆԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գառնիկ – հայկ․ գառն բառի փաղաքշական ձեվն է, որ տարածված է իբրեվ արական անձննուն ՝ <համեստ>, <հեզ> կամ <խոնարհ> իմաստով․(Այդ պատճառով Քրիստոս Տիրոջը հավատքով ընդունողնները կոչվում են նաեվ Աստծո գառներ, որոնց Հովիվը Տեր Հիսուն է)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *