Գարեգին անվան նշանակությունը

ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գարեգին – Հ Աճառյանը համարվում է անհայտ ծագման բառ․ Կան կարծիքներ , որ նշանակում է <թանկագին>․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *