Գալուստ անվան նշանակությունը

ԳԱԼՈՒՍՏ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գալուստ – հայկ․ գալուստ բառն է, որ նշանակում է <մոտ գալ>․ (Ավետարանական Սուրբ Հոգու երկիր գալը կոչվեց Հոգեգալուստ)․

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *