Ֆրանգուլ Անվան Նշանակությունը

ՖՐԱՆԳՈՒԼ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ֆրանգուլ (Ֆրանգյուլ) – պարս. gul <վարդ> եվ թրք. firang բառերից. նշանակում է <ֆրանսիական վարդ>:

Leave a Reply

Your email address will not be published.