Եղիշե անվան նշանակությունը

ԵՂԻՇԵ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եղիշե – առաջացել է ասորերենից Եղիշէ եվ եբրայերենից (Եղիսե) անուններից եվ նշանակում է <Տեր իմ Աստվածն է>, <աստծո փրկություն> կամ <Աստված օգնեց>:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *