Եղիսե անվան նշանակությունը

ԵՂԻՍԵ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եղիսե – եբր. սա էլ վերը նշված Եղիշե անվան եբրայական տարբերակն է:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *