Եվա Անվան Նշանակությունը

ԵՎԱ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Եվա – եբր. khava <կյանք> կամ <կյանք տվող>: Սա Ադամի կողմից Աստծո ստեղծած կինն էր, մարդկության հախահայրը, ով առաջինը մեղանչեց ու անհնազադությամբ ճաշակեց դրախտի արգելված ծառի պըուղը:

Leave a Reply

Your email address will not be published.