Երազների բացատրության լավ օրեր

Յունուար 1,19,27,31 – պիտի ուրախանաք:
Փետրուար 7,8,18, ձեր փափաքին համաձայն պիտի ըլլայ:
Մարտ 3,9,12,14, երազդ ուրիշին մի յայտնէ:
Ապրիլ 5,27, ճիշտ պիտի ըլլայ:
Մայիս 1,2,4,8,9,14, փոքր բայց լավ բախտ:
Յունիս 3,5,7,9,13,22, Քիչ ատենէ պիտի իրականանայ:
Յուլիս 2,6,10,23,30, լավ արդիվնք պիտի ունենայ:
Օգոստոս 5,7,10,14,19, ուրիշի մի յայտնեք:
Սեպտեմբեր 6,10,15,18,30, ճակատագիրը ձեզ կը պաշտպանէ:
Հոկտեմբեր 13,16,23,30,ամ՝նն ալ բարի երազներ են:
Նոյեմբեր 8,13,23,30, ձեզի օգտակար պիտի ըլլայ:
Դեկտեմբեր 10,20,29 մեծ ուրախութիվն պիտի պատճառէ ձեզի համար:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *