Երազիկ Անվան Նշանակությունը

ԵՐԱԶԻԿ ԱՆՎԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Երազիկ (Երազուհի) – հայկ. երազ բառից՝ -իկ փաղաքշական ածանցով:

Leave a Reply

Your email address will not be published.