erazahan tuyn

Երազահան Թույն: Erazahan Tuyn

Երազահան Թույն

Երազում թույն տեսնել նշանակում է – Ներքին ուրախութեան նշան է:

Ժամանակակից Երազահան Թույն

Թույն տեսնելը կյանքին սպառնացող վտանգի նշան է

Leave a Reply

Your email address will not be published.