Erazahan Tshnami

Երազահան Թշնամի: Erazahan Tshnami

Երազահան Թշնամի

Երազում թշնամի տեսնել նշանակում է – Ճամբորդութեան մեջ վտանգ է:

Ժամանակակից Երազահան Թշնամի

Երազում թշնամուն տեսնելը ձեզ համար՝ լավ, իսկ նրա համար վատ նշան է

Եթե թշնամին ծանոթ մարդ է, ապա երազը կանխատեսում է դժվարին գործի բարեհաջող ավարտ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *