Erazahan Tonir

Երազահան Թոնիր: Erazahan Tonir

Երազահան Թոնիր

Երազում թոնիր տեսնել նշանակում է – Սիրային անգործութեան փափաքներ:

Ժամանակակից Երազահան Թոնիր

Երազում թոնրում կրակ տեսնելը հաջողություն է :

Հանգած թոնիրը սխալներ փոխհարաբերություններում:

Leave a Reply

Your email address will not be published.