erazahan dagax

Երազահան Մոր Դագաղ

Երազահան Մոր Դագաղ

Երազում մորդ դագաղը տեսնել նշանակում է –  ներում ձեր թշնամեաց եվ ջերմ բարեպաշտութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *