երազահան կնոջ դագաղ

Երազահան Կնոջ Դագաղ


Երազահան Կնոջ Դագաղ

ԵրազումԿնոջ դագաղ տեսնել նշանակում է  – Հավատարմութիվն մահէն յեյտո եվ ընտանեկան յարգանք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *