Erazahan Tshnami

Երազահան Թշնամուն Գերի Ընկնել

Երազահան Թշնամուն Գերի Ընկնել

Erazahan Geri Ynknel

Երազում թշնամուն գերի ընկնել նշանակում է – Անպատութիվն, նեղութիվն:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *