erazahan gdal

Երազահան Գդալ: Erazahan Gdal

Երազահան Գդալ

Երազում գդալ տեսնել նշանակում է –Փոքր ժառանգութեան մի պիտի տիրանաք:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *