erazahan exnik

Երազահան Եղնիկ Տանդ Մեջ

Երազահան Եղնիկ Տանդ Մեջ

Երազում տանդ մեջ եղնիկ տեսնել նշանակում է – Հեռաոր սիրելիդ պիտի տեսնես:

Leave a Reply

Your email address will not be published.