Erazahan Exeg

Երազահան Եղեգ Հավաքել

Երազահան Եղեգ Հավաքել

Երազում եղեգ տեսնել նշանակում է  –  Անօգուտ բան, քամիի ետեվեն կը վազես:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *