Erazahan Eraz

Երազահան Երազ Պատմել

Երազահան Երազ Պատմել

Երազում երազ պատմել նշանակում է – Գործիդ լավ չես ծառայել:

Ժամանակակից Երազահան Երազ Պատմել

Եթե երազիդ մեջ երազ ես պատմել, անակնկալ հանդիպում պիտի ունենաս քո հին բարեկամներից մեկի հետ, որ բարձր դիրքի է հասել: Այդ հանդիպումից հետո կյանքիդ ու գործերիդ ընթացքը նոր ու բարեհաջող հունի մեջ պիտի մտնի:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *