erazahan ekexecakan linel

Երազահան Եկեղեցական Լինել

Երազահան Եկեղեցական Լինել

 Երազում եկեղեցական լինել – Աղքատութիվն յիմարաբար գործած սխալներուդ համար:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *