erazahan duyl

Երազահան Դույլ: Erazahan Duyl

Երազահան Դույլ

Երազում դույլ տեսնել նշանակում է – Բարի լուր եվ խնդութիվ:

Ժամանակակից Երազահան Դույլ

Երազում դատարկ դույլ տեսնելը դժբախտության և հույսերի փլուզման նշան է, իսկ լի դույլը՝ հաջողության և եկամտի նախանշան է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *