erazahan drnapan

Երազահան Դռնապան: Erazahan Drnapan

Երազահն Դռնապան

Երազում դռնապան տեսնել նշանակում է – Որոգայթ, ամբաստանութիվն կեղծ բարեկամներու կողմէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *