erazahan heraditak ogtagorcel

Երազահան Դիտակ Գործածել: Erazahan Ditak Gorcacel

Երազահան Դիտակ Գործածել 

Երազում դիտակ գործածել կնշանակի – Անխորհուրդ միտք, մերձաորները անտեսել:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *