erazahan dashnamur gnel

Երազահան Դաշնամուր Գնել

Երազահան Դաշնամուր Գնել

Երազում դաշնամուր գնել նշանակում է  – Բախտի եվ հարստութեան տիրացում:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *